Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
Myśl dnia ( 2021-06-18 )

Główną tajemnicą domowego apostolstwa jest cichość i łagodność.

bł. Honorat Koźmiński

Myśl dnia ( 2021-06-17 )

Praca codzienna z obowiązków stanu wynikająca może mieć wartość modlitwy, cnoty i przykładu zarazem, gdy pracujemy dlatego, że Pan Bóg chce, abyśmy pracowali na chleb, który nam daje.

św. Albert Chmielowski

Myśl dnia ( 2021-06-16 )

Może te długie lata zamknięcia się na sprawy metafizyczne były potrzebne, abym mogła przeżyć to olśnienie, to wielkie obudzenie i otwarcie się uczucia i umysłu?

Anna Kamieńska

Myśl dnia ( 2021-06-15 )

Każda nowość razi, obraża nawet, zanim da się rozpoznać.

Zygmunt Krasiński

Myśl dnia ( 2021-06-14 )

Prawdziwa wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem, mierzy się jego umiejętnością i gorliwością wykonywania planów Bożych. Obiektywnie najwięcej znaczy ten, który nosi w sobie życie Boże i potrafi to życie budzić w innych i doprowadzać do pełnego rozwoju. Wobec tej prawdy nie może ulegać wątpliwości, że kapłan Chrystusowy mocą swego powołania i swej godności kapłańskiej wyrasta ponad zwykłych ludzi, bo Bóg powierza mu najważniejsze zadanie i w tym celu dopuszcza go do najściślejszego zjednoczenia z sobą.

bł. Michał Kozal

Myśl dnia ( 2021-06-13 )

Wiara poszukująca zrozumienia.

św. Anzelm z Canterbury

Myśl dnia ( 2021-06-12 )

Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

Łk 2,19

Myśl dnia ( 2021-06-11 )

Któż zdoła godnie opisać te uderzenia Serca Jezusowego, te znaki nieskończonej Jego miłości, gdy ludziom udzielał darów najwyższych, gdy siebie dawał w Eucharystii, gdy nam dawał Matkę Najświętszą i udzielał Kapłaństwo?! 

Pius XII

Myśl dnia ( 2021-06-10 )

Dyktatorzy jeżdżą na tygrysach, z których boją się zsiąść, a tygrysy czasem głodnieją.

Winston Churchill

Myśl dnia ( 2021-06-09 )

Świat zalśnił jak po potopie.

Anna Kamieńska

Myśl dnia ( 2021-06-08 )

Cudze śmieszności, choć nigdy z własnych nie wyleczą, są jednak silnym lekarstwem.

Zygmunt Krasiński

Myśl dnia ( 2021-06-07 )

Nigdy w życiu nie jest tak źle, żeby nie można było sobie pozwolić na odrobinę uśmiechu.

Agata Mańczyk

Myśl dnia ( 2021-06-06 )

Coś, ponad co nic większego nie może być pomyślane, jest tak bardzo prawdziwe, że nawet nie można pomyśleć, że tego nie ma.

św. Anzelm z Canterbury

Myśl dnia ( 2021-06-05 )

Dopóki nie jesteś jak skała wapienna – dopóty jesteś człowiekiem.

ks. Mieczysław Maliński

Myśl dnia ( 2021-06-04 )

(...) wszystkimi aktami, myślami, modlitwą, pragnieniem (...) chcę szukać tylko chwały Twojej i aby wielbione było we mnie imię Twoje.

bł. Honorat Koźmiński

Myśl dnia ( 2021-06-03 )

O zadziwiająca i wspaniała Uczto, zbawienna i pełna wszelkiej słodyczy! Cóż może być nad nią wspanialszego? Już nie mięso kozłów i cielców, jak w Starym Testamencie, ale sam Chrystus, prawdziwy Bóg, podawany jest tutaj do spożywania.

św. Tomasz z Akwinu

Myśl dnia ( 2021-06-02 )

Stworzenie jest cudem. Pierwszym cudem Boga.

Anna Kamieńska

Myśl dnia ( 2021-06-01 )

Prawdziwie wielkim człowiekiem jest ten, w którego piersi bije serce dziecka.

Mengzi

Myśl dnia ( 2021-05-31 )

Niechaj Maryja trzyma nas wszystkich w wytrwałości i prowadzi nas na drodze do nieba. 

św. Jan Bosko

Myśl dnia ( 2021-05-30 )

Słowo, Syn Boży, razem z Ojcem i Duchem Świętym jest istotowo obecny w głębi duszy (…). W tym skupieniu wewnętrznym wesel się i raduj się Nim, masz Go przecież tak blisko. Tam pragnij Go i tam Go adoruj”.

św. Jan od Krzyża

12345678910...