Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
Myśl dnia ( 2022-06-28 )

Dla chwili obecnej charakterystyczne jest to, że umysły przeciętne i banalne, wiedząc o swej przeciętności i banalności, mają czelność domagać się prawa do bycia przeciętnymi i banalnymi i do narzucania tych cech wszystkim innym.

José Ortega y Gasset

Myśl dnia ( 2022-06-27 )

Bo wszystkie ludzkie uczucia stają się malutkie, gdy się na nie patrzy z dystansu.

Paulo Coelho

Myśl dnia ( 2022-06-26 )

Świeca, by świecić innym, spala samą siebie; tak winniśmy i my czynić; samych siebie spalać, by innym dać dobry przykład.

św. Karol Boromeusz

Myśl dnia ( 2022-06-25 )

W Sercu Maryi jest tylko jedno pragnienie: wspomagać chrześcijan, którzy starają się żyć jak dzieci Boże. Jako najczulsza Matka nieustannie prowadzi ich do Jezusa, aby idąc za Nim, uczyli się pogłębiać swoją więź z Ojcem Niebieskim.

św. Jan Paweł II

Myśl dnia ( 2022-06-24 )

Zrozumiemy więc łatwo, że kult Najświętszego Serca Jezusa w swej istocie jest kultem miłości, którą nas Bóg umiłował, jest również praktycznym wykonaniem tej miłości, którą żywimy dla Boga i ludzi. 

Pius XII

Myśl dnia ( 2022-06-23 )

Ojcem jest ten, kto we mnie zrodził poczucie wartości.

Krzysztof Grzywocz

Myśl dnia ( 2022-06-22 )

Wcale nie jest pewne, że wszystko jest niepewne.

Blaise Pascal

Myśl dnia ( 2022-06-21 )

Wszystko, co kocham, traci na wartości połowę, jeśli nie ma Cię obok mnie, aby dzielić to ze mną.

José Ortega y Gasset

Myśl dnia ( 2022-06-20 )

Człowiek żyje dla swojej przyszłości.

Paulo Coelho

Myśl dnia ( 2022-06-19 )

Jeśli płomień Bożej miłości zapalił się już w tobie, nie odsłaniaj go pochopnie, nie wystawiaj na wiatr. Pilnuj ognia! Oznacza to: uciekaj przed rozproszeniami, trwaj w skupieniu przed Bogiem, unikaj próżnych rozmów. 

św. Karol Boromeusz

Myśl dnia ( 2022-06-18 )

(…) nikt, kto ślubował posłuszeństwo, a dokonuje haniebnych rzeczy, nie może zasłaniać się tym, że tak mu nakazał przełożony.

ks. Jan Kaczkowski

Myśl dnia ( 2022-06-17 )

Trudno przypuszczać, żeby sztuka ze swej istoty była jakimś osobnym światem, udziałem niektórych.(…) Jeżeli więc sztuka wydaje się być czymś oderwanym od życia, wina to barbarzyństwa ludzi, fałszywych teorii, nie zaś samej sztuki.

św. Albert Chmielowski

Myśl dnia ( 2022-06-16 )

O zadziwiająca i wspaniała Uczto, zbawienna i pełna wszelkiej słodyczy! Cóż może być nad nią wspanialszego? Już nie mięso kozłów i cielców, jak w Starym Testamencie, ale sam Chrystus, prawdziwy Bóg, podawany jest tutaj do spożywania.

św. Tomasz z Akwinu

Myśl dnia ( 2022-06-15 )

Nie okazuje się swej wielkości, gdy się jest na jednym krańcu, lecz gdy się dotyka obu krańców naraz i wypełnia odległość między nimi.

Blaise Pascal

Myśl dnia ( 2022-06-14 )

Bo jak nie uląkłem się bomb i pocisków, a potem innych rzeczy, tak i teraz dobrowolnie nie pójdę. W ręce Boże złożyłem losy swojego życia i z tym bardzo mi dobrze.

bł. Michał Kozal

Myśl dnia ( 2022-06-13 )

Chwała niegodziwców im bardziej się wynosi, tym jest mniej stabilna.

św. Antoni z Padwy

Myśl dnia ( 2022-06-12 )

W Trójcy można dostrzec pierwowzór ludzkiej rodziny, złożonej z mężczyzny i kobiety, którzy zostali powołani, aby być dla siebie nawzajem darem we wspólnocie miłości otwartej na życie. W Trójcy Przenajświętszej znajdujemy także wzorzec rodziny Kościoła, w której wszyscy chrześcijanie mają budować autentyczne więzi wspólnoty i solidarności. To miłość jest konkretnym znakiem wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

św. Jan Paweł II

Myśl dnia ( 2022-06-11 )

W moim przekonaniu cierpienie fizyczne ma zerową lub minimalną wartość etyczną. Po to Bóg dał nam rozum, po to dzięki temu rozumowi rozwijamy medycynę, żebyśmy z cierpieniem fizycznym walczyli.

ks. Jan Kaczkowski

Myśl dnia ( 2022-06-10 )

Osoba uboga ma wszystko u Boga.

bł. Honorat Koźmiński

Myśl dnia ( 2022-06-09 )

Niech zatrwoży się cały człowiek, niech zadrży cały świat i niech rozraduje się niebo, gdy na ołtarzu w rękach kapłana jest Chrystus, Syn Boga Żywego.

św. Franciszek z Asyżu

12345678910...