Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
        Od 24 października br. cała Polska ze względu na rozwój epidemii została objęta "czerwoną strefą". Związane jest to m.in. z nowymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego, które odnoszą się również do uczestników uroczystości religijnych. Zgodnie z nimi w naszym kościele w czasie sprawowanych liturgii i nabożeństw może obecnie uczestniczyć maksymalnie 71 osób. Należy także przestrzegać dystansu 1,5 m i zasłaniać usta oraz nos...
          DEKRET o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta w miejscu i czasie obowiązywania czerwonej strefy epidemicznej. Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii w naszej Ojczyźnie oraz fakt ogłoszenia w całym kraju czerwonej strefy epidemicznej i związanych z nią dodatkowych rygorów sanitarnych wprowadzonych przez władze państwowe, na podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa...
Łatwy to (…) i do wszystkich dostosowany umysłów (…) sposób modlitwy rozpowszechniony cudownie przez św. Dominika (…). Jakże bardzo mylą się ci, którzy odrzucają go jako rzekomo bezduszne i jednostajne powtarzanie zawsze tych samych słów, stosowne co najwyżej dla dzieci i kobiet! Wobec takiego zarzutu należy zaznaczyć, że chociaż pobożność, podobnie jak miłość, często te same powtarza słowa, nie wyraża jednak tych samych myśli, lecz dorzuca zawsze coś...
    Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych lubiących śpiewać do naszego chóru parafialnego. W imieniu organisty, Pana Michała, zapraszamy na spotkanie organizacyjne 14 września br. o godz. 19.00 do salki na plebanii. Do Pana Michała można również podejść po każdej niedzielnej Mszy św. Serdecznie zapraszamy...
  Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, Pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi, I jak się Jego dzieciom powodzi. Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana. Przed twoim Bogiem zginaj kolana! Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem On twoim Ojcem, On Przyjacielem! Nie dosyć było to dla człowieka, Że na ołtarzu co dzień go czeka: Sam ludu Swego odwiedza ściana. Bo nawykł bawić między ziemiany. Uścielajcie Mu kwiatami drogi, Którędy Pańskie iść...
Drodzy bracia i siostry! Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii. Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub...
12345678910...